Bouwbedrijf en aannemer in Etten-Leur

Disclaimer

Disclaimer van Aannemersbedrijf T-Romme.nl


Aannemersbedrijf T-Romme

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Je kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan jouw getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij je niet garanderen dat de getoonde informatie betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij je niet garanderen dat deze website altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Aannemersbedrijf T-Romme probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op https://www.t-romme.nl worden gepubliceerd.

 

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Aannemersbedrijf T-Romme gevestigd te Groningen. Je mag gratis gebruik maken van deze informatie zolang je deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Aannemersbedrijf T-Romme. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

 

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen je erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kun je geen claims leggen op Aannemersbedrijf T-Romme naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door Aannemersbedrijf T-Romme niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

 

Wijzingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

 

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen Aannemersbedrijf T-Romme valt.

U wilt een prijs weten?

X